Taisyklės

Naudodamiesi nemokamai teikiamomis interneto svetainių prieglobos, talpinimo (angl. „hosting“) paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su paslaugų teikimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Neatlygintinai teikiamų paslaugų taisyklės

Bet koks čia pateikiamų taisyklių nesilaikymas, suteikia teisę paslaugų teikėjui vienašališkai nutraukti teikiamas paslaugas netgi apie tai iš anksto nepranešus.

Nemokamai teikiamos paslaugos galutiniam vartotojui yra teikiamos pagal principą „tokios kokios yra“. Tai reiškia, kad paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių paslaugų nekokybiško ar netinkamo veikimo, informacijos praradimo ar bet kokios kitos rizikos kliento atžvilgiu.